Zorgeloos #1

CVVJFFiWwAA8qcg

Waar ik op mijn HWC-blogs frequent op hamer is het gegeven dat de deplorabele toestand van ons zorgstelsel niet alleen de schuld is van de overheid, de zorgverzekeraars en de managers. Sterker nog, zij doen wat ze vanuit hun positie moeten doen en zij doen dit goed: de rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg gedelegeerd aan de markt, de zorgverzekeraars zijn de marktkooplieden en gaan voor de optie die hen het meeste geld oplevert en de managers in de zorg versterken hun positie nog steeds: de zorg is het enige segment waar de managementlaag nog steeds groeit. Kortom, zij komen op voor de eigen belangen en doen dat met verve.

Waarmee ik terecht kom bij mijn stokpaardje: de passiviteit van de patiënten en de zorgprofessionals, die zich de voortschrijdende kaalslag en dehumanisering van de zorg maar een beetje aan laten leunen zonder, een aantal uitzonderingen daargelaten, in opstand te komen. En met opstand bedoel ik niet met zijn allen naar het Binnenhof om lekker anoniem weer eens wat leuke leuzen te scanderen of ludieke liedjes te zingen, waarna iedereen de volgende dag weer de makke schaapskleding aandoet en netjes meehobbelt met de kudde. En met opstand bedoel ik ook niet de ludieke acties op zorglocatie, zoals bijvoorbeeld werkonderbrekingen, uitdelen van roeptoeters of het organiseren van patiënt ’verwen’ muiddagen. Patiënten willen helemaal niet verwend worden, zij willen humane zorg op een acceptabel  kwantitatief en kwalitatief nivo.

Wat ik bedoel met opstand is het ontwikkelen en uitvoeren van zorgalternatieven die juist garant willen staan voor die humane zorg op genoemd nivo. En dan hoef je als patiënt of zorgverlener niet eens zelf de barricaden op te gaan of initiatieven te ontplooien. Natuurlijk heeft dat mijn voorkeur, maar ik ben ook zo realistisch dat dat er niet in zit. Wat je wel kunt doen is je aansluiten bij of je steun geven aan goede initiatieven.

Ik ben nog steeds verbaasd over het gegeven dat een zorgverzekering initiatief als ANNO12 in 2015 niet van de grond kwam, simpelweg omdat er niet genoeg animo was. Bizar vind ik het in deze dat ik in mijn team, met heel veel hardwerkende, maar ook hard klagende collega’s,  ondanks het gegeven dat ik mensen herhaaldelijk op ANNO12 heb gewezen, uiteindelijk niemand ‘zo gek kreeg’ om zich echt in dit initiatief te verdiepen, laat staan zich als aspirant verzekerde in te schrijven.

Gelukkig is er nu een nieuw initiatief op dit gebied: Zorgeloos Care. Een initiatief dat net als ANNO12 de kiem voor een revolutie in zich draagt en dat het mijns inziens ook verdiend om te slagen. Wederom ben ik enigszins verbijsterd dat het tot nu toe nog geen storm loopt bij Zorgeloos Care. In een land waar patiënten en zorgverleners voor zichzelf op moeten komen om humane, kwantitatief en kwalitatief goede zorg te kunnen ontvangen / bieden, zou je verwachten dat mensen zich massaal aansluiten bij een club die bereid is hiervoor hard te werken. Daarom in deze blogpost de ‘spotlight’ op Zorgeloos Care.

Aan iedereen die deze blogpost leest vraag ik om in ieder geval de site van Zorgeloos Care te bezoeken en zich daar goed te informeren. Als je dat gedaan hebt lijkt het mij evident dat je je in ieder geval als belangstellende bij dit initiatief aansluit, maar dat is en blijft natuurlijk je eigen keuze / verantwoordelijkheid. Volg je mijn advies om in ieder geval de site te bezoeken niet op, dan hoop ik dat je stopt met klagen over de toestand in zorgland. Want dat heeft dan eigenlijk niet zo heel veel zin.

Gerelateerde blogpost: “Wederzijds respect noodzakelijk vÒÒr medische fouten.”

LV

Advertisements

Author: hwc2016

Blog over Zorgen met Zorg - veilig - met verstand -met (com)passie - humaan - kritisch - constructief

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s