De schone schijn van de beroepseed #3

volgens protocol

Hier op ‘Handle With Care is het al diverse keren gegaan over de devaluatie van de waarde van de beroepse(e)d(en) / beroepscode(s) en de de almaar groeiende kloof tussen wat wordt verstaan onder goede zorg in beleid & theorie en wat daar in de praktijk van terecht komt. In blogpost over ‘De schone schijn van de beroepseed #2’ ging het over de spagaat waarin professionals daarmee terechtkomen. Hier een citaat: “Zou ik consequent 100% uitvoeren wat mijn beroepscode, waar ik nog steeds volledig achtersta, me voorschrijft, dan kom ik in conflict met mijn werkgever, die op zijn beurt ongetwijfeld zal verwijzen naar overheid, verzekeraars en veel van de hierboven reeds genoemde sektes”.

In de blogpost: ‘Het grote groeiende gapende gat tussen patient en zorg’ ging het vooral over de kloof zelf en de veroorzakers / instandhouders daarvan. Hierbij noemde ik ook ook de zorgprofessionals: “Ligt deze kloof alleen aan de beleidstijgers, regelneven, de winstbelusten en hun companen? Nee natuurlijk niet!!! Ik verbaas me er nog dagelijks over hoe gedwee veel zorgprofessionals zich alles laten aanleunen. Alsof ze geen beroepscode of beroepseer hebben. Net zoals ik me erover verbaas dat beroepsverenigingen, naast al het goede dat ze doen, zich nauwelijks laten horen als het gaat om de verkwanseling van de verschillende beroepscodes. En vaak meer bezig zijn met hun plaats aan de tafel in de ivoren toren of onderlinge machtspelletjes, dan met de zorg zoals die zich in de praktijk afspeelt. Over de wijze waarop professionals omgaan met – en bijdragen aan het in stand houden en vergroten van de kloof verwijs ik naar een interview met professor dr. Andries Baart zoals dat 4 februari jl. werd gepubliceerd op de website van Zorg+Welzijn. Volg link naar ‘Professional moet vrij en kritisch gaan denken’.”

Baart heeft het mbt. zorgprofessionals over een gegroeid tekort aan ‘praktische wijsheid’, veroorzaakt door een geleidelijk aan ontstaan ‘canon’ aan vakregels, door diverse afrekencriteria, door een select setje van goedgekeurde methoden en procedures, door prestatieafspraken, enzovoort, en zo verder.” Deze canon is uitgegroeid tot dogma en wordt nogal eens verward met een professioneel kader. Binnen dit kader is de context van de individuele patiënt, maar ook de context van de individuele zorgverlener compleet zoekgeraakt. Zorg op maat is zo verworden tot een ‘one size fits all’ keurslijf en de ‘praktische wijsheid’ waarmee in de dagelijkse praktijk de ‘vliegensvlugge afwegingen’ die bepalend zijn voor de kwaliteit van de zorg plaatsvinden, is zo voor een belangrijk deel verloren zijn gegaan.

Zelf denk ik dat die ‘ praktische wijsheid’ nog wel degelijk aanwezig is, maar dat er bijna geen zorgprofessional meer is die nog durft te varen op dit kompas. Want door op dit kompas te vertrouwen en te varen wijk je af van de dogmatische route die voorgeschreven wordt vanuit de Heilige Zorgcanon en dat heeft in de regel geen aangename gevolgen voor hen die wel het hoofd boven het maaiveld uitsteken. Ik heb al de nodige, in mijn ogen zeer goede, professionals een kopje kleiner gemaakt zien worden.

Kun je dit individuele zorgprofessionals kwalijk nemen? Nee en ja. Nee, omdat al die individuen ook maar mensen zijn, ieder weer met een eigen context. En in die context heeft ieder zijn eigen zorgen en prioriteiten. Stel je voor, je hebt net een nieuw huis met een hypotheek tot het randje, of je hebt thuis een stuk of wat kleine of studerende kinderen, of je bent ook nog eens mantelzorger, of je hebt voor jezelf een mooi carrièreplan in gedachten, of enzovoorts, enzovoorts. Ga je dat allemaal riskeren omdat je je binnen een ‘vergiftigde’ omgeving aan de normen en waarden van je oorspronkelijke beroepscode wilt houden? Een beroepscode die inmiddels behoorlijk uitgekleed is door de realiteit van een op geld gebaseerd zorgsysteem? En zou je echt ‘ out of the box’ (een van de meest misbruikte begrippen uit onze taal) gaan denken en werken als ‘the box’ de status van een zwaar beveiligde kluis heeft gekregen? Ik dacht het niet. Je wilt zelf overleven en de keuze voor veiligheid is daarbij een strategie die de meeste kans op succes biedt. Aan de andere kant kun je het individuele zorgprofessionals wel kwalijk nemen, want we weten dondersgoed dat we de regie over wat goede zorg is kwijt zijn, dat de beroepscode op weg is naar een bankroet en dat dat ten koste gaat van degene om wie het eigenlijk allemaal zou moeten draaien: de patiënt. Bovendien hebben we met zijn allen jaren zitten te slapen en hebben we ons laten vertegenwoordigen door beroepsverenigingen die, ook geleidelijk, zijn veranderd van belangenverenigingen voor het beroep tot incestueuze netwerken van beleidsmedewerkers die zich in een ivoren toren verschanst hebben. Wie kan zich nog de ‘Witte Woede’ herinneren??? En wat is er anno 2016 van die frisse, bevlogen beroepsstorm overgebleven???

En zo zitten we dus nu opgescheept met beroepsverenigingen die politieke correctheid verkiezen boven bevlogenheid voor het beroep, die liever aan tafel zitten met de top van VWS dan dat ze op de barricaden gaan staan in & voor de praktijk en die ongemerkt zijn veranderd in massaproducenten van keurslijfjes aan regels. gebodjes, protocollen, richtlijnen, enzovoorts. Een massaproductie waarbinnen de ‘evidence’ heilig verklaard is, en de echte wetenschappelijke methode (Popper) geofferd is op het altaar van de markt. Een massaproductie bovendien die in veel van zijn doelen strijdig is met de inhoud van de diverse beroepscodes.

We staan erbij en kijken ernaar. De hamvraag: hoe lang nog???

Wordt (wederom) vervolgd

LV

Advertisements

Author: hwc2016

Blog over Zorgen met Zorg - veilig - met verstand -met (com)passie - humaan - kritisch - constructief

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s