De Schone Schijn van de Beroepseed #2

klein_20120529_DS_arts-speelt-opperbaas-in-ziekenhuiskamer_cartoon

Op 30 januari jl. ging het op dit blog over ‘De schone schijn van de beroepseed’ Hier volgt een citaat uit de betreffende blogpost: ´ De beroepscode verpleegkundigen en verzorgenden zou voor iedere ‘pleeg of zorg’ (en hun beroepsclubs) HET uitgangspunt voor de bescherming van de patiënt moeten zijn en zal dit ook vast nog wel zijn. De praktijk ontwikkelt zich echter steeds meer en in een razend tempo in een richting die ervoor zorgt dat het bijna onmogelijk wordt om de principes van dit uitgangspunt waar te maken. Hiermee kom ik als zorgverlener geleidelijk in een ‘buigen/barsten positie terecht.  Zou ik consequent 100% uitvoeren wat mijn beroepscode, waar ik nog steeds volledig achtersta, me voorschrijft, dan kom ik in conflict met mijn werkgever, die op zijn beurt ongetwijfeld zal verwijzen naar overheid, verzekeraars en veel van de hierboven reeds genoemde sektes”.

Ik sloot de blogpost af met “Wordt vervolgd”’en vandaag is het dan zover. In de hierboven geciteerde tekst stel ik dat ik niet 100% uitvoer wat mijn beroepscode me voorschrijft. Dat vraagt om een toelichting. Laten we er eerst de inleiding van de ICN (International Council of Nurses) code of ethics eens bijhalen:

“Nurses have four fundamental responsibilities: to promote health, to prevent illness, to restore health and to alleviate suffering. The need for nursing is universal. Inherent in nursing is respect for human rights, including the right to life, to dignity and to be treated with respect. Nursing care is unrestricted by considerations of age, colour, creed, culture, disability or illness, gender, nationality, politics, race or social status. Nurses render health services to the individual, the family and the community and co-ordinate their services with those of related groups”.

Me dunkt, glashelder en geen woord Spaans!!! Desondanks is het vertalen van deze inleiding naar de praktijksituatie een steeds lastiger opgave. Waar ik in de praktijk steeds meer tegenaan loop is het disrespect voor de waardigheid van patiënten, het gebrek aan respect voor patiënten & hulpverleners en de zorgrestricties die plaatsvinden op basis van sociale status. En daar komt dan ook nog de verkwanseling van de plicht tot geheimhouding bij. Ik denk dat ik inmiddels wel een lijvig boekwerk kan vullen met voorbeelden  die de Code for Ethics tot een karikatuur maken, maar die in de Nederlandse gezondheidszorg allang gewoon zijn geworden,  .

 • Hoe respectvol is het dat mensen 1x per week kunnen douchen of in bad kunnen?
 • Hoe respectvol is het dat mensen een luier omkrijgen waar 2 liter urine geabsorbeerd kan worden om zo het aantal ‘toiletrondes’ te minimaliseren?
 • Hoe respectvol is het om een wilsverklaring die bij volledige (geestelijke) gezondheid opgesteld is te negeren?
 • Hoe respectvol is het om iemand die aangeeft in ziekenhuis X behandeld te willen worden naar ziekenhuis Y te sturen omdat hij een verkeerde postcode heeft.
 • Hoe respectvol is het om iemand vanuit financiële overwegingen na een ingreep naar huis te sturen terwijl het risico op complicaties aanzienlijk is.
 • Hoe respectvol is het om iemand alleen te laten in zijn verdriet omdat er geen tijd is om daar aandacht aan te besteden.
 • Hoe respectvol is stopwatchzorg.
 • Hoe sociaal is het om iemand die niet of niet voldoende (aanvullend) verzekerd is geen of inferieure zorg te bieden?
 • Hoe sociaal is het om een opnamestop af te kondigen omdat het met de verzekeraar afgesproken plafond bereikt is?
 • Hoe sociaal is het om een collega afdeling in nood niet te mogen helpen omdat dat niets oplevert?
 • Hoe sociaal is het om bergen met nog niet verlopen en nog goed verplakte medicatie weg te moeten gooien omdat een ziekenhuisapotheek ze niet retour wil nemen?
 • Hoe sociaal is het om een 80 jarige met een gebroken heup niet op te willen nemen, omdat het te weinig oplevert en de kans op complicaties relatief groot is?
 • Hoe respectvol is het om iemand die zijn verwijsbrief is vergeten naar huis terug te sturen?
 • Hoe respectvol is het om legitieme klachten te negeren?
 • Hoe respectvol is het om evidente fouten, misstanden in de doofpot te stoppen?
 • Hoe respectvol is het om de geheimhouding op te offeren aan overheid en verzekeraars?
 • Hoe sociaal is het om een opname af te houden uit angst voor overschrijding van de DBC vergoedingskosten?
 • Hoe respectvol is het om verplicht te worden deel uit te maken van een zwijgcultuur uit angst voor aansprakelijkheid bij evidente fouten?
 • Hoe respectvol is het om iemand te snel te ontslaan omdat anders de productieafspraken met de verzekeraar in het geding komen?
 • Hoe respectvol is het om structurele incidentenbronnen niet aan te pakken omdat er geen tijd of geld voor is?
 • Hoe sociaal is het om congressen, symposia, GVO activiteiten te laten sponsoren door op zijn minst dubieuze partijen?
 • Hoe respectvol en sociaal is het om enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.

Een aardig lijstje en toch maar slechts een tipje van de ijsberg. Negatief? Overdreven? Tsja, wie weet, maar alle dingen op het lijstje komen uit mijn praktijk en zijn niet op zichzelf staand. Het zijn allemaal voorbeelden waarvan ik kennis heb, waaraan ik meewerk of meegewerkt heb, ondanks het gegeven dat ik geacht word me aan mijn beroepscode te houden. Zou ik hier niet aan meewerken, dan kan ik mijn baan wel op mijn buik schrijven. En dat geldt voor veel van mijn collega’s. En zo ploeteren we verder, ‘gedekt’ door de schone schijn van de beroepseed.

Wordt vervolgd.

LV

Advertisements

Author: hwc2016

Blog over Zorgen met Zorg - veilig - met verstand -met (com)passie - humaan - kritisch - constructief

One thought on “De Schone Schijn van de Beroepseed #2”

 1. Zeker een lange reeks van A sociale beleidsvoering! Handel with care,niet aan de orde. Wordt moe van al deze berichtgeving. Wanneer besluit men de mens voorop te zetten,zoals het hoort! Zeker voor de mens in nood!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s