Introducing……

Zorg_steun_

Welkom bij ons blog ‘Handle With Care – Zorgen met ZORG. ‘Ons’ zijn Gonda Hervaud en Lex Vink. Gonda is onder andere auteur van het boek ‘Een Kop Geeft Geëtter – extra kopzorgen in hersentumorland’, ervaringsdeskundige in de zorg voor patiënten met hersentumoren en epilepsie, onvermoeibaar pleitbezorger voor patiëntveiligheid en patiëntenrechten. Lex is onder andere ervaringsdeskundig ‘depressielijder’ en verpleegkundige op een Medisch Psychiatrische Unit. In volgende blogs zullen we ons wat nader voorstellen.

‘Handle With Care’ vertaalt zich naar (Be)Handelen Met Zorg. In Nederland kan de frase ‘handelen met zorg’ op tweeërlei wijze worden geïnterpreteerd. Beide interpretaties zijn actueel: de laatste jaren is zorg steeds meer handel geworden en met name de introductie van de marktwerking in de zorg maakt dat er grofweg twee partijen zijn die ‘handelen met zorg’. De ene partij wordt gevormd door hen die zorg als commercieel goed en ziekte en leed als product zien, de andere partij bestaat uit hen die de daadwerkelijke zorg uitvoeren. Tussen deze twee partijen in ‘bungelen’ degenen om wie het werkelijk gaat: de mensen die zorg nodig hebben en die allemaal met zorg behandeld willen worden.

Weer een blog?, moet dat nou?, horen we een aantal lezers al denken. Laten we nu eens stoppen met roepen, schrijven en laten we gewoon eens wat gaan doen: met zijn allen werken aan een kanteling in een steeds verder de-humaniserend zorglandschap. Wij hebben ook lang nagedacht voordat we de stap naar dit blog en bijbehorende Twitteraccount (@hwc_nl) namen. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat dit blog inderdaad MOET, al is het alleen maar vanwege onszelf. We staan beide volop in de dagelijkse zorgpraktijk, zien daar heel veel goeds, maar ook heel veel dat veel beter kan. Zelf zijn we dagelijks in de praktijk volop aan het ‘kantelen’, iets wat je zo groot of klein kan maken als je maar wilt, immers ieder moment van compassie en echte aandacht draagt bij aan kanteling.

Op dit blog willen we een beeld schetsen van de zorg zoals wij die meemaken en de wijze waarop we dit ervaren. Dat zal niet altijd een schets zijn om vrolijk van te worden. We realiseren ons terdege dat er in de zorg heel veel goed gaat en dat de meeste mensen die in deze branche werken het hart op de juiste plaats hebben. Desondanks zien we in onze dagelijkse praktijk ook veel geklungel waarbij er het nodige onnodig leed veroorzaakt wordt. Door dit geklungel te benoemen, iets wat in Nederland lang niet vanzelfsprekend is, hopen we ogen te openen en zo uiteindelijk bij te dragen aan betere zorg. We zullen ook voorbeelden geven van in onze ogen (essentiële ingrediënten van) goede zorg, waarbij het belangrijkste uitgangspunt is dat zorg ‘menselijk’ moet zijn. Op dit blog, en op ons Twitteraccount, zullen we daarom ook verwijzen naar – en verbinding zoeken met de talloze goede zorginitiatieven en de meerderheid van zorgwerkers die het hart op de goede plaats heeft. We hebben de waarheid niet in pacht en onze kijk op de zorg is niet meer of minder dan dat. Je kunt het met ons eens zijn of niet, je kunt wat doen met onze schrijfsels of niet. Hoe dan ook reacties zijn welkom,zolang het maar beschaafd en onderbouwd is. Voorbeelden van goede zorg(initiatieven) of ervaringen met ‘ontspoorde’ zorg zijn ook zeer welkom. En mocht je een gastblog willen schrijven, laat het ons dan weten.

Tot ons volgende blog

LV

Advertisements

Author: hwc2016

Blog over Zorgen met Zorg - veilig - met verstand -met (com)passie - humaan - kritisch - constructief

One thought on “Introducing……”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s