Ontspoorde Zorg #1

burenruzie

Ontspoorde zorg – mini blogposts uit de dagelijkse zorgpraktijk: kleine schetsen van zorg die vastloopt door het spoorboekje van de marktwerking en de conducteurs daarvan.

#1 Een Goede Buur?

Twee zorgorganisaties delen een gebouw, twee klinische afdelingen elk behorend bij een andere club zijn in dat gebouw buren van elkaar. Afdeling A heeft een patient met intraveneuze medicatie, maar buiten kantooruren geen toediening bekwaam personeel. Afdeling B heeft toediening bekwaam personeel. Dag 1: Verpleging afdeling A belt verpleging afdeling B voor assistentie. Verpleging afdeling B verzorgt die dag infusie en medicatietoediening. Dag 2: Staf afdeling B meldt eigen verpleging dat er geen assistentie meer geboden kan worden en meldt staf afdeling A dat ze zelf een oplossing moeten bedenken. Reden: geen gratis diensten en angst voor precedenten. Staf afdeling A gaat proberen buiten kantooruren thuiszorg in te zetten, maar dit kan pas de volgende dag. Verpleging afdeling B laat verpleging afdeling A onofficieel weten dat er buiten kantooruren gewoon een beroep op afdeling B gedaan kan worden. Dag 3: Afdeling A heeft thuiszorg geregeld, maar deze komt niet bij onvoorziene problemen mbt. infusie. Verpleging afdeling B mag nog steeds geen assistentie verlenen, maar doet dit zonder medeweten van staf toch. Dag 4: Kan infuus verwijderd: patiënt accepteert weer voeding en vocht, incl. orale antibiotica.

LV

Advertisements

De Schone Schijn van de Beroepseed

imagesUFP9H38M

Vandaag strandde ik op een tweet van een arts die ik zeer bewonder, Wanda de Kanter (@Wdekanter) n.a.v. een artikel in het Dagblad van het Noorden getiteld: “Gezondheid is een speelbal van commerciële belangen” In het verlengde van deze uitspraak kun je dus stellen dat daarmee ook de patiënt de speelbal van de ‘Heilige Markt’ is. Vragen die ik me daarbij dan stel zijn:

 • Wie beschermt de patiënt die deze flipperkast ingeslingerd wordt???
 • Wat is het belangrijkste kader voor deze bescherming???

Hieruit volgt dan weer de vraag wie verondersteld wordt de patiënt te beschermen? Laat ik eens een paar potentiele kandidaten voor deze nobele taak opsommen:

 • Te beginnen met de overheid. Klinkt logisch toch? En tot op zekere hoogte probeert de overheid dit ook zeker te doen. Helaas heeft die overheid heel veel andere belangen die regelmatig ook nog eens in conflict komen met de bescherming van de patiënt. Dus hier gaat het in dat opzicht nog wel eens mis.
 • De overheid kan natuurlijk niet alles in de gaten houden dus patiëntenprotectie wordt uitbesteed aan derden, bijvoorbeeld verzekeraars, beroepsclubs, toezichtverenigingen, toezicht-op-toezichtverenigingen-organisaties, en noem de hele reutemeteut maar op. Inmiddels is er een oerwoud aan dit soort clubs, met allemaal vertakkingen, die ook allemaal weer, behalve met de patiënt, heel erg bezig moeten zijn met het beschermen van de eigen gezondheid. Vroeger, toen ik nog jong en onbevangen was, was dit oerwoud op momenten al redelijk dichtbegroeid. Sinds de overheid in al haar wijsheid heeft besloten dat de bescherming van de patiënt best wel aan de markt overgelaten kan worden is diezelfde patiënt echter aan de Goden (wie dat dan ook mogen zijn) overgeleverd.
 • De markt, die naam zou in de context van gezondheidzorg verboden moeten worden,  wordt sinds die tijd overspoeld door een lawine van partijen die de patiënt op papier  een zeer warm hart toedragen, maar die vooral verliefd zijn op status, macht en bovenal winst. Ik noem er een paar: farmaceuten, treurmerkinstanties, producenten van medische en verpleegartikelen, ‘belangenorganisaties’, zorg aanbiedende instanties,  patiëntenplatforms (regelmatig zwaar gesponsord door een van eerder in dit rijtje genoemde clubjes), enzovoorts. Deze rij wordt dagelijks langer en onoverzichtelijker.
 • Ook beroepsverenigingen zouden direct maar vooral indirect bezig moeten zijn met de bescherming van de patiënt. Dat zullen ze ongetwijfeld zijn, maar helaas is ook hier de invloed van ‘de markt’ zo groot geworden dat de patiënt allang niet meer voorop staat en is ook hier het aantal clubjes en sub-clubjes zo groot geworden dat ieder overzicht kwijt is. Voeg daarbij het gegeven dat er ook hier vaak sprake is van onderlinge concurrentie waarbij het wederom vooral gaat om status, macht en invloed en u kunt op uw klompen aanvoelen hoe het zit met de bescherming van de patiënt.
 • De volgende patiëntenbescherming zou je mogen veronderstellen vanuit de ‘voorwaardenscheppende’ lagen in de zorginstellingen: lagen die de ‘werkvloer’ maximaal dienen te ondersteunen bij het bieden van topzorg. Uit deze lagen noem ik ‘het management’ als belangrijkste exponent. In de praktijk is deze laag natuurlijk allang niet meer met de patiënt bezig en al helemaal niet met het faciliteren van geode zorg, maar heeft ze zich steeds verder geïsoleerd in de spreekwoordelijke ‘Ivoren Toren’. Het is een groep die het zicht op wat daadwerkelijk het allerbelangrijkste in de zorg is, allang is kwijtgeraakt en die zich vooral focust op het behouden en waar mogelijk versterken van de eigen verworvenheden waarin wederom status, macht en geld belangrijker lijken dan patiënten en zorg.
 • En zo komen we aan de onderkant van deze opsomming terecht bij degenen die eigenlijk als eerste genoemd hadden geweest geworden moeten zijn (geweldige kromme zin, kon het even niet nalaten…): de individuele beroepsbeoefenaars: de dokters, de pleegbroeders & zusters, de peuten & gogen en alle andere aanverwante zorgmensjes. Ik ben zelf zo’n zorgmensje en ben ooit mijn carrière begonnen met het plechtig afleggen  van een gelofte, gebaseerd op de Beroepscode Verpleegkundigen en Verzorgenden ICN  (International Council of Nurses) (zie ook Eed verpleegkundigen en verzorgenden V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland).In dit verband is het ook handig om de  Artseneed KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) even aan te stippen. De beroepscode verpleegkundigen en verzorgenden zou voor iedere ‘pleeg of zorg’ (en hun beroepsclubs) HET uitgangspunt voor de bescherming van de patiënt moeten zijn en zal dit ook vast nog wel zijn. De praktijk ontwikkelt zich echter steeds meer en in een razend tempo in een richting die ervoor zorgt dat het bijna onmogelijk wordt om de principes van dit uitgangspunt waar te maken. Hiermee kom ik als zorgverlener geleidelijk in een ‘buigen/barsten positie terecht.  Zou ik consequent 100% uitvoeren wat mijn beroepscode, waar ik nog steeds volledig achtersta, me voorschrijft, dan kom ik in conflict met mijn werkgever, die op zijn beurt ongetwijfeld zal verwijzen naar overheid, verzekeraars en veel van de hierboven reeds genoemde sektes.

‘De moraal van dit verhaal’ brengt ons terug naar de eerste alinea van deze blogpost met de quote: ‘De patiënt is de speelbal van commerciële belangen’. Een quote die ik vanuit mijn positie als ‘aan-het-bed-pleeg’ alleen maar kan onderschrijven en die mij enorm veel zorgen baart. Zeker ook, omdat iets als een beroepscode, die zeker ook voor beroepsverenigingen een onaantastbaar gegeven zou moeten zijn, steeds meer gedevalueerd wordt tot een papieren tijger die vanuit een Ivoren Toren ‘beschermd wordt’, terwijl in de praktijkjungle de jacht volop geopend is.

Wordt vervolgd

LV

 

 

 

 

Treurmerk

imagesY8TQ68Q2

Nog niet zo lang geleden was ik op een zaterdagavond op ziekenbezoek bij een van onze buren die voor een niet heel complexe ingreep enkele dagen opgenomen werd in een middelgroot regionaal ziekenhuis. Buur, 80+, was zeer te spreken over de zorg: aardige broeders en zusters, prima eten, enzovoort. Alleen het douchen en het naar de wc gaan was wat lastig: kleine douche-toiletruimte, moeilijk manoeuvreerbaar voor de wat wankel ter been zijnde buur en zijn rollator. Hij was vanochtend bijna gevallen, zo vertelde hij.

Ik dacht kom, doe eens gek, en ik wierp een blik in de gewraakte ruimte. Dat viel niet mee, want het was er redelijk donker en het licht reageerde niet op een ruk aan het touwtje. Buur wist me te vertellen dat het licht al sinds gisterenavond stuk was en dat dat best wel lastig was. Maar met de deur open kon hij het allemaal wel zien. Ik dus ook de deur open laten en hoewel het nog tamelijk schemerig bleef, kon ik wel wat meer onderscheiden. Ik moet zeggen dat ik daar niet heel vrolijk van werd: een zeer krappe douche-toiletruimte met een laag maar venijnig drempeltje bij de toegang, geen douchestoel en een laag toilet zonder steunen. In mijn gedachten zag ik buur al halsbrekende capriolen uithalen om binnen deze ruimte iets sanitairs te doen. Want buur zal natuurlijk nooit om hulp vragen, ook al zit ie met zijn rollator klem tussen toilet en wastafel. ‘Ze hebben het hier al druk genoeg.’

Maar goed, wat niet is, is niet en is ook niet direct op te lossen. Toen ik wegging drukte ik buur op het hart dat hij toch om hulp moest vragen, mocht hij op avontuur in de douche/toiletruimte willen gaan en meldde ik nog even bij de verpleging dat de lamp van die ruimte al sinds gisterenavond stuk was. Dat bleek inderdaad bekend bij de dienstdoende pleegzuster en die had het ook al gemeld, maar dat zou waarschijnlijk pas maandag opgelost worden. Zelf mocht de verpleging geen lamp verwisselen (hoogcomplexe handeling) en de Facilitaire Ploeg kwam daar in een weekend zeker niet voor langs.

Thuis keek ik nog even op de website van het bewuste ziekenhuis. Behalve heel erg blije dokters, zusters, broeders, schoonmakers en stralende patienten, meldde het ziekenhuis bij het laatste nieuws trots dat zij sinds kort in het bezit waren van het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis.’ En kreeg ik spontaan weer even een ‘treurmerk momentje’, waarbij de volgende vragen, in willekeurige volgorde, door mijn geplaagde brein schoten:

 • Op welke afdelingen van dit ziekenhuis zijn de keurmeesters langsgeweest?
 • Wat stelt het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ voor als alleen al een bezoek aan een douche/toiletruimte op een willekeurige afdeling voor de gemiddelde bejaarde een levensbedreigende onderneming wordt.
 • Belazert de ‘Seniorvriendelijke keurmerkclub’ nu de ziekenhuizen?
 • Of belazert dit ziekenhuis zijn patienten door te pronken met een dergelijk keurmerk?
 • Wat kost dan nou eigenlijk allemaal, zo’n keurmerkje?

Retorische vragen natuurlijk, maar desondanks toch nog even de antwoorden:

 • De keurmeesters hebben waarschijnlijk ruim van tevoren aangegeven welke afdelingen / ruimten zij zouden bezoeken.
 • Het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ is een wassen neus. Een PR-gedrocht dat eigenlijk onder de noemer fraude en oplichting valt.
 • De ‘Seniorvriendelijke keurmerkclub’  belazert iedereen, behalve de eigen portemonnee.
 • Het ziekenhuis belazert zijn patienten en zichzelf door in dit ‘Treurmerk’ te trappen en hiermee te pronken op de eigen site.
 • Veel te veel geld dat beter aan echte zorg besteed kan worden.

Meer over de keurmerken terreur volgt binnenkort in dit theater!!!

LV

 

Het Groot ‘Zorgwoorden’boek #2

5858-Hospital-Patient-In-A-Bed-A-Fish-In-His-IV-Container-Clipart-Illustration

In deze post over het Groot ‘Zorgwoorden’boek ( GZB) komt de patiënt aan de beurt. Dat is al snel, zult u nu mogelijk denken. We zijn pas bij aflevering 2 en nu al aan de slag met de patiënt, die in het zorgbeleid nog wel eens pas ergens achterin, als een soort voetnoot, in beeld komt. Zo van: Oh ja, we moeten ook nog wat met de patiënt. Wat zullen we daar eens voor bedenken?’

Het woord patiënt ligt al een tijdje onder vuur. Er zijn mensen die vinden dat het teveel verbonden is aan een rol binnen een gedefinieerde relatie:  de hulpverlener als almachtige, alwetende en de patiënt als afhankelijke, onwetende. En dat is niet goed, althans, zo vinden een aantal vrijdenkers.  De patiënt moet (of die dat nu wil of niet) emanciperen en uit die vermaledijde rol van onderliggende kneus gehaald worden. Onderdeel van die emancipatie is het gebruik van taal: als je de patiënt anders gaat noemen, zo is de gedachte, dan ontkoppel je hem van het klassieke rolpatroon. En kijk maar eens wat er dan gaat gebeuren!!!!

Zo geschiedde het dat er in plaats van patiënt en hele reeks nieuwe woorden opdoken.:

 • Cliënt: vooral populair in de GGz. Afgeleid van het Engelse woord voor klant. (zie verder onder klant).
 • Zorgvrager: “Goedemiddag mevrouw, wat kan ik voor u doen?” “Nou dokter, fijn dat u het aanstipt. Ik ben hier om zorg aan u te vragen.”
 • Zorgconsument: “Goedemorgen meneer, u mag het zeggen” “Dank u, dokter, mag ik van u de kaart? Dan kan ik kijken welke zorg ik vandaag wil consumeren.”
 • Klant: “Hallo knul, welkom in ons zorgpaleis. Je kunt daar je winkelwagentje pakken. Als je klaar bent met boodschappen doen, kun je afrekenen aan de kassa. Heb je trouwens al een klantenkaart?”

En zo zullen er ongetwijfeld nog wel meer prachtige staaltjes van pseudo emancipatoire woorden opgedoken zijn. Mocht u er nog wat kennen, hou ik me aanbevolen. Ondertussen zou ik op deze plaats echter een vurig pleidooi willen houden voor de ‘good old’ benaming ‘patient’. Want volgens mij past dat nog steeds het allerbeste bij datgene dat er in werkelijkheid plaatsvindt zodra je ‘aan de verkeerde kant’ de zorg inkomt:

Patiënt : “komt van het Latijnse patientia, dat lijden, dulden, volharding of geduld betekent. Het is daarmee verwant aan het Engelse patience en patient.” (Wikipedia)  En zeg nu zelf,  ook in onze moderne gezondheiszorg is de patient nog steeds vooral ‘lijdend’ in plaats van ‘leidend’,  heeft hij meestal maar te dulden wat hem wordt voorgeschoteld, moet hij geregeld bijzonder volhardend zijn wil hij krijgen waar hij daadwerkelijk recht op heeft en moet hij vooral beschikken over een flinke portie geduld bijvoorbeeld bij het wachten op een (te plannen) afspraak, het wachten op een uitslag, regelmatig  bij het wachten op het resultaat van een behandeling en tot slot ook nog al eens bij het herstelproces dat zich meestal niet laat haasten.

LV

Inzake Inzage

fok_suk_inzage

Deze blogpost begint bij een tweet, voor iedereen in te zien, die @janvesseur op 19-01-jl. het WWW opslingerde: “Recht op elektronische inzage van dossier door patient uitgesteld. Shared decision making dus veel moeilijker en nog heel ver weg.”I

Ik weet dat het niet goed is om me op te winden, adrenaline en cortisol zijn mogelijk nog grotere killers dan nicotine of alcohol, maar al dat gedoe vanwege de kwestie om op normale wijze snel inzage in je eigen medisch dossier te krijgen, verandert mij iedere keer weer in een stressvat: mijn bloeddruk en pols stijgen, ik ga vreselijk transpireren, ik word misselijk, ik zie sterretjes voor de ogen, er komt stoom uit mijn oren en, het allerergste,  ik krijg nachtmerries over Edith Schippers. Vooral dat laatste is slopend voor een mens, dat geef ik u op een receptenbriefje.

Op ons ‘Handle With Care’ blog zijn we vorige week gestart met het Groot ‘Zorgwoorden’ boek. Een van de woorden die gegarandeerd aan de beurt gaan komen is ‘transparant’. Te pas en te onpas duikt dit monsterwoord op in artikelen en (beleids)verslagen in Zorgland. ‘De Zorg’  is niet transparant genoeg. De schimmige praktijken die voor iedereen, vooral degene die centraal staat, het geheel aan behandeling en zorg onnavolgbaar maken, moeten maar eens aangepakt worden en instanties en instellingen vallen over elkaar heen bij het ‘kijk eens hoe transparant wij zijn’ mode gedoe.

In de praktijk weet iedereen natuurlijk dat dit, net zoals zoveel ‘kretologie’ niet meer is dan gewauwel in de zorgruimte. Als iets niet transparant is, dan is het de zorg. Mooi voorbeeld hierbij vind ik zelf, is de ‘inzagekwestie’. Als het aan verzekeraars en overheid ligt komt het dossier op straat te liggen en wordt de geheimhouding bij het oud vuil gegooid. Alleen als je als patient zelf in je eigen medisch dossier wilt, is er een groot probleem. Natuurlijk weet ik dat het inzagerecht geregeld is, maar in de praktijk doen instellingen er heel veel aan om dit zoveel mogelijk te ontmoedigen en ‘live’ inzage in je eigen dossier is bijna even zeldzaam als de grofgebekte kwikzilverstaart bij de laatste telling van de vogelstand in ons kikkerlandje. Een positieve uitzondering is het UMC Utrecht waar in 2015 de deuren van het  individueel medisch dossier voor iedere patient geopend werden.

Inzake inzage hebben we dus nog een hele lange weg te gaan. (en dan heb ik het niet eens over shared decision making). Waar we uiteindelijk naar toe zouden moeten willen is dat iedere patient eigenaar wordt van zijn eigen medisch dossier en vandaaruit zelf bepaald welke zorgverlener en / of instantie toegang krijgt tot welk deel van zijn dossier. En als dat moment daar is moeten we het maar weer eens over ‘shared decision making’ hebben.

LV

 

Kopzorgen

aai

Het vuurwerk van de jaarwisseling lag nog na te smeulen, de oliebollen waren nog maar half verteerd en de champagneroes  sudderde nog aangenaam door in mijn lijf, toen ik met een klap weer neerkwam op het beton van de realiteit. De aai over de bol’ zou taboe gaan worden in de zorg. Sterker nog, iedere vorm van lichamelijk contact, behalve een ferme handdruk, zou intolerabel zijn. Tenminste, dat zou ‘men’ bij de IGZ verkondigd hebben, zo stond er te lezen in bijna alle zichzelf respecterende periodieken.

Een ernstige vorm van paniek maakte acuut en wreed een einde aan mijn behaaglijke gevoel van welbevinden en vrede op aarde. Al jarenlang is het mijn gewoonte om iedere patiënt die mijn pad kruist grondig af te lebberen, in een warme omhelzing te nemen terwijl ik ook als een bezetene aaitjes over de bol uitdeel. Nooit een klacht over gehad. En heel therapeutisch, want al die patiënten waren op slag genezen. Ik zag ze in ieder geval nooit meer terug…… En dan nu ineens, out of the blue, als een donderslag bij heldere hemel, en ook nog eens volkomen onverwacht zou dat allemaal verleden tijd worden en zou ik me moeten gaan beperken tot een ferme handdruk…..!!!!

Drie dagen lang ging ik door een hel. Ik had geen trek meer in eten of drinken, ik verwaarloosde mezelf en deed ik geen oog meer dicht, bang als ik was voor nachtmerries over ‘handdrukkende’ zorgverleners. De bevrijding kwam vanuit de IGZ zelf. “De Inspectie voor de Gezondheidszorg staat niet achter de quote dat het enige fysieke contact in de zorg alleen een handdruk mag zijn. Er mag meer dan alleen een handdruk.”, zo stond er op 14 januari op de website van TVZ te lezen.

Ondertussen werd er met deze kwestie wel een behoorlijk hete soep opgediend. Want wat kan er nu wel en wat kan er niet in termen van fysiek contact tussen hulpverlener en patiënt? Zou je door het verbieden van fysiek contact voorkomen dat er grenzen overschreden worden? Wat is de waarde van fysiek contact in een hulpverleningsrelatie? Vragen, vragen en nog eens vragen.

Gelukkig werd de soep ook dit keer niet zo heet gegeten als ze werd opgediend. En het mooie van het hele verhaal is dat iedereen, voor en tegenstanders, weer eens goed aan het nadenken werd gezet over dit beladen thema. Zo heb ik besloten om me voortaan te beperken tot een innige knuffel en een bescheiden aai over de bol. Het aflebberen schaf ik af. Toch niet zo hygiënisch en bovendien smaakt niet iedereen even lekker…….

LV

IGZ vindt overlijden na gemiste sepsis geen calamiteit

Vergrootglas2

Ferme taal in de column (15-01-16) die medisch journalist Frank van Wijck publiceerde op de website van Arts en Auto: “Minister Edith Schippers laat haar tanden zien. 2016 wordt het jaar van de vuist op tafel.” Vanaf dit jaar zal t.a.v. zorgkwaliteit het patiëntenperspectief het uitgangspunt zijn en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal hier op moeten gaan toezien. Meer over dit plan is te lezen in de vervolgcolumn (18-01-16) van van Wijck..

Wellicht kun je je voorstellen dat ik (LV)  vooral na het lezen van de eerste column volkomen ontdaan was. Sinds 1979 werk ik ‘aan het bed’ in de gezondheidszorg en nu moet ik ineens het patiëntenperspectief als uitgangspunt gaan nemen. Stel je voor zeg, moet ik plots gaan nadenken over wat de patiënt wil en mijn zorg daar ook nog eens op af gaan stemmen. Dat is even flink slikken!!! En probeer je ook eens te bedenken in welke spagaten ik ga komen als ik naast de belangen van de verzekeraar, mijn werkgever en mijzelf ook nog eens serieus bezig moet met de belangen van de patiënten!!! Maar goed, dat is mijn perspectief en daar gaat het dus blijkbaar niet meer om.

Bij van Wijck’s column van 18-01-16 gingen mijn gedachten echter direct uit naar al die arme mensen die bij de IGZ werken. Ook zij moeten ineens serieus rekening gaan houden met wat patiënten vinden en hoe zij hun behandeling en bejegening ervaren. Sterker nog, ze moeten de ervaringen van patiënten mee laten wegen bij het oordeel over de kwaliteit van zorg. Van Wijck ziet het al helemaal zitten: “Dat gaat boeiende inspectiebezoeken opleveren.”

Als ‘doorgewinterde’ zorgmedewerker, maar ook vanuit mijn eigen ervaringen als ‘zorgconsument’ (geweldig eufemisme trouwens), moet ik het allemaal nog gaan zien hoe het zal gaan met dat patiëntenperspectief als leidraad, maar goed, voor dit moment zal ik de tanden en de vuist van Edith ‘Carrièreperspectief’ Schippers even het voordeel van de twijfel geven.

Helaas komt deze radicale koerswijziging voor veel patiënten en hun naastbetrokkenen te laat. Er zijn nogal wat voorbeelden van kwalitatief ondermaatse zorg (nog zo’n aardig eufemisme) waarin zorginstellingen en IGZ er met vereende krachten alles aan gedaan lijken te hebben om het patiëntenperspectief te negeren. Pas op het moment dat duidelijk werd dat patiënten en / of naastbetrokkenen echt hun gevecht voor rechtvaardigheid niet op zouden gaan geven, werden er wat mensen in instellingen en in het Utrechtse wakker, maar dan was het al veel te laat en was de berg aan extra leed en verwoesting (tot aan suïcides toe) niet meer te overzien.

Wat nu volgt is een verslag van een mensenleven dat letterlijk verwoest is door het uit het oog verliezen van het patiëntenperspectief en mensenlevens die in de nasleep hiervan nooit meer hetzelfde zullen zijn. Het is een verhaal van onprofessioneel handelen, een onvermogen tot reflectie en een ontluisterend gebrek aan respect. Een verslag dat bovendien duidelijk maakt hoe enorm volhardend je als slachtoffer van dit soort praktijken moet zijn om enigszins serieus genomen te worden vanuit jou perspectief.

Meneer X

Meneer X is een 71-jarige man, getrouwd, vader en opa. Hij meldt zich bij de huisartsenpost omdat hij zich niet lekker voelt, wordt opgenomen in het ziekenhuis en overlijdt een dag later aan de gevolgen van een sepsis die door alle betrokken zorgverleners is gemist. Het desbetreffende ziekenhuis deed, zoals dat hoort, een melding bij de IGZ. Na onderzoek kwam de IGZ tot de conclusie dat het hier een complicatie betrof.

Op verzoek van de nabestaanden heb ik (GH) het dossier uitgebreid bestudeerd en kwam ik  tot de conclusie dat het een calamiteit betreft. De nabestaanden hebben ‘Handle With Care’  toestemming gegeven om op ons blog aandacht aan deze calamiteit te besteden. Dit om zorgprofessionals, incl. de IGZ de gelegenheid te geven om te reflecteren op wat hier is voorgevallen, ervan te leren en om zo herhaling in de (eigen) zorgpraktijk te voorkomen. We willen eraan toevoegen dat het hier niet om een losstaand incident gaat. Het betreft ‘slechts’ een van de vele vergelijkbare ‘zaken’ uit de afgelopen 3 jaren.

Wat nu volgt is de brief die ik n.a.v. deze calamiteit namens de nabestaanden aan de RvB van ziekenhuis X heb gestuurd. De brief schetst een duidelijk beeld van wat er in de behandeling van en zorg voor Dhr. X en zijn naasten mis is gegaan en de conclusies die hieruit getrokken zijn.

Betreft: Toedracht overlijden van Dhr. X

Geachte Raad van Bestuur,

Naar aanleiding van het plotselinge overlijden van Dhr. X, d.d. xx-xx-xxxx in uw ziekenhuis, en na bestudering van het dossier wat ik uiteindelijk heb gekregen, schrijf ik u.

Ik acht het niet van belang de gehele gang van zaken wederom puntsgewijs op te sommen; wij weten immers wat en wanneer er is voorgevallen. Dit staat o.a. uitvoerig beschreven in zowel de rapportages evenals de Prisma-analyse.

Opvallend hierbij is dat er feitelijke onjuistheden in staan, die ik u zal gaan benoemen.

FEITELIJKE ONJUISTHEDEN RAPPORTAGE:

 • De HAP schijnt te hebben beweerd dat Dhr. X op zijn duim zou hebben geslagen. Zowel Dhr. X, evenals zijn zoon hebben onmiddellijk ontkend dat dit zo zou zijn. Dhr. X had helemaal niet op zijn duim geslagen en dit is ook duidelijk aangegeven; eveneens later in uw ziekenhuis.
 • Er staat dat Dhr. X diclofenac zou gebruiken voor rugpijn. Later staat er een andere reden; hij zou diclofenac gebruiken voor ontstoken enkel. Beide redenen van diclofenac gebruik zijn onjuist. Dhr. X nam diclofenac voor zijn hiel en wel te weten 1 maal daags 50 mg. Dit is ook duidelijk overgedragen maar niet in rapportage te vinden.
 •  In de rapportage stelt men dat Dhr. X al lange tijd last zou hebben van verwardheid en dat de kinderen dit zo zouden hebben gezegd. Dit is absoluut onjuist. Zowel Dhr. X evenals zijn kinderen hebben dit nooit beweerd.
 • In de rapportage staat vermeld dat Dhr. X al lange tijd zou lijden aan nierinsufficiëntie. Dit is absoluut onjuist. Dit is een stelling die absoluut niet overeenkomt met de realiteit.
 • Meerdere malen staat in de rapportage dat Dhr. X een rustige nacht heeft gehad en helder aanwezig was. Dit strookt absoluut niet met de werkelijkheid. Hierop zal ik later uitgebreid terugkomen.
 • Ook bij een aantal andere punten in het dossier kun je zeer grote vraagtekens zetten. Deze zal ik later uitgebreid behandelen.

Naar aanleiding van het calamiteitenonderzoek komt u tot de conclusie dat hier geen sprake is geweest van een calamiteit, maar van een complicatie.

Ik kan mij daar helemaal niet in vinden en ben het daar absoluut niet mee eens.

Na bestudering van alle papieren, kom ik tot de volgende feiten:

Uw ziekenhuis heeft een sepsis over het hoofd gezien.

De cardioloog heeft na onderzoek geen hartproblemen geconstateerd en heeft vervolgens de chirurg erbij geroepen. Deze chirurg, dr. Z, doet geen tot zeer weinig onderzoek en komt na beoordeling van de dikke duim tot de conclusie dat het waarschijnlijk een hematoom betreft. Gezien de onverklaarbare bloedwaarde adviseert de chirurg om na afname van bloedkweken te starten met antibiotica, rekening houdend met de nierfunctie. Daarna is Dhr.X overgenomen door een internist en opgenomen op de afdeling interne. De internist, dr. Y heeft een telefonische overdracht gehad van de cardioloog, waarin het advies om te starten met antibiotica is doorgegeven.

De internist doet dan daarna vervolgens zelf onderzoek. Dit onderzoek mag trouwens geen onderzoek worden genoemd. Hij heeft enkel een kort gesprekje met Dhr. X gevoerd en omdat er een nat lapje om de duim zat, heeft hij dat er niet afgehaald en niet naar de duim gekeken. Patiënt en zijn zoon hebben zeer duidelijk aangegeven dat de duim ernstig was gezwollen, blauw was verkleurd en dat de patiënt ernstige pijn had. Hier had de internist geen boodschap aan. Hij is gefixeerd op de nierinsufficiëntie en besluit gewoon om het advies van zijn collega in de wind te slaan. Hij vermeldt in het EPD ook niks betreffende zijn beslissing en reden om af te zien van antibiotica. Volgens de internist zijn er geen signalen van evt. infectie en denkt hij dat het ook immunologisch kan zijn. Daarbij ziet hij een aantal signalen enorm over het hoofd:

 • De CRP-waarden waren 199 mglL. Dit zou kunnen duiden op een eventuele infectie, maar kan ook een andere oorzaak hebben. Toch was de bloedbezinking 36 en dus te hoog.
 • Er is zeer duidelijk overgedragen dat de gehele familie last had van een keelontsteking. Samen met de verhoogde CRP en bezinking, had je dan kunnen en moeten denken aan een infectie. Ook de leucocyten zijn licht verhoogd.
 • Duidelijk was dat de patiënt en zoon hebben aangegeven dat de patiënt voor opname koude rillingen had en sterk geconcentreerde urine, pijnlijke gezwollen blauwe duim, plotse (niet langer bestaande) nierinsufficiëntie, verwardheid (niet eerder bestaand). Dit kan ik niet symptoomarm noemen!
 • Tevens is ook duidelijk overgedragen dat de patiënt niet lang voor de opname, in november een hals/kaakontsteking heeft gehad. Dit staat ook in de rapportage van de cardioloog.
 • Juist bij zo’n ontsteking is vaak geen heesheid of hoest aanwezig. De internist heeft in het geheel niet in zijn keel gekeken en ook is er geen verder onderzoek naar gedaan.

Aangezien er toch zeer duidelijke aanwijzingen waren voor een eventuele sepsis (zie bovenstaand), is de internist over alle signalen heengelopen en heeft zijn eigen niet onderbouwde conclusie getrokken. Daarbij neemt hij eveneens de vrijheid zijn slecht onderbouwde conclusie niet in het EPD te zetten.

Door de onoplettendheid van de internist is de sepsis gemist! 

Normaliter start je op een dergelijk moment onmiddellijk en met spoed antibiotica en geef je eveneens vocht om de doorbloeding van de organen op peil te houden. Dit is niet gebeurd.

Verder schermt de internist met het feit dat de patiënt geen koorts had. Koorts komt vaak voor bij een sepsis, maar in de vakliteratuur is ook zeer duidelijk terug te vinden dat vooral bij oudere mensen vaak ook geen koorts te vinden is.

In het schrijven van Dr. Y d.d. xx-xx-xxxx staat eveneens: “Uw man was zo sterk dat de gebruikelijke alarmsymptomen bij dit ziektebeeld ontbraken en daar waar achteraf wel enige tekenen waren, zijn deze niet als zodanig ingeschat.”

Gezien het feit dat er wel degelijk alarmsymptomen waren, stel ik  dr. Y ernstig in gebreke.

De nachtdienst heeft signalen over het hoofd gezien en onjuist gehandeld:

 • “De heer was de gehele nacht helder aanwezig.” Dit is absoluut tegenstrijdig met de verpleegkundige rapportage.
 • Buiten het feit dat men is vergeten 24-uurs urine te sparen en urinesed en kweek niet is gedaan, was de patiënt alles behalve helder aanwezig.
 • De verpleegkundige geeft aan op geen enkel moment een niet pluis gevoel te hebben gehad. Wellicht dan hoog tijd voor bijscholing.
 • Dat de patiënt op de rand van zijn bed zit en met de laptop en telefoon in de weer is geweest, betekent niet dat hij helder zou zijn geweest. Dit zie je ook vaak bij verwarde mensen. Tevens gaf hij pijn aan, waarbij hij morfine heeft gekregen.
 • Er staat toch duidelijk in de rapportage dat de patiënt onrustig was, verder was er sprake van een veel te lage saturatie (89%) en later zelfs 84%  Eveneens trok de patiënt de zuurstof er steeds uit en knoopt hij eveneens de slangen om de infuuspaal en peutert het verband van zijn duim . Hoezo helder? Dit zijn duidelijke signalen van verwardheid!

Voorts beginnen jullie dan te schermen dat de SIT-score niet hoger was dan 0 deze nacht. De ademhalingsfrequentie is eveneens NIET in de score meegenomen. De ademhalingsfrequentie is een uitermate belangrijk signaal bij een (beginnende) sepsis.

Het is zorgelijk dat de ademhalingsfrequentie niet is meegenomen. Samen met het over het hoofd geziene niet pluis gevoel zou de SIT-score er wel degelijk toe hebben geleid om een arts erbij te halen. Dit is niet gebeurd en had zeer zeker moeten gebeuren. Dat jullie ziekenhuis eveneens saturatie niet laat meetellen in de SIT-score, is opmerkelijk. Normaliter zit je bij een saturatie < 90% op 3 punten.

Wanneer de patiënt dus wel SIT-waardig zou zijn geweest had wel het verloop, maar niet de uitkomst beïnvloed volgens de commissie. Dit zijn veronderstellingen en daar koop ik niks voor. Feit is, dat er wederom fouten zijn gemaakt en belangrijke signalen over het hoofd zijn gezien.

De verpleegkundige heeft gewoonweg de boel zitten rekken en plotsklaps een niet pluis gevoel gekregen toen de dagdienst arriveerde, die wel gelijk (eigenlijk te laat) heeft weten te handelen.

Ik stel hierbij eveneens de verpleegkundige van de nacht ernstig in gebreke.

Uiteindelijk begint het kwartje te vallen.

Buiten het feit dat er duidelijke melding in de rapportage is van het feit dat patiënt onrustig was in de nacht en eveneens geagiteerd, zit hij tevens in een hypo van 2.9. Deze is niet zomaar ontstaan. Tevens is er sprake van tachycardie en pupilverschil. Kortom: septische shock in combinatie met septische embolieën in andere organen, waaronder het brein en de darm, om maar niet te spreken van de het vroegtijdige en duidelijk aanwezige nierinsufficiëntie.

Daarbij mag worden opgemerkt dat de duim een uiting is geweest van septische embolie en de porte d’entree de strep-throat blijkt te zijn geweest. Verder zijn er volgens de CT ook tekenen van decompensatio cordis, gestuwde halsvenen, hoog lactaat, subacuut infarct rechts occipitaal hersenen, parafyngeaal abces rechts en lymfadenopathie rechts in de hals. Mijnheer was de gehele nacht helder aanwezig…..als u begrijpt wat ik bedoel.

Voorts komt er uit de sputumkweek hemolytische steptococcengroep A, Escherichia coli, staphylococcus aureus en Candida Alblicans.. Uit de bloedkweek komt groei van hemolytische steptococcengroep A. Uit de uitstrijk van de rechter duim komt hemolytische streptococcengroep A.

Volgens de rapportage van lab XYZ  zijn deze kweken allen pas op X januari, de dag van het overlijden van hr. X,  afgenomen.

De commissie zegt o.a. het volgende: “Door alle betrokkenen wordt bevestigd dat als er bij het eerder herkennen van dit ziektebeeld, ergens in het zorgproces eerder toch met antibiotica zou zijn gestart, dit geen invloed zou hebben gehad op de uitkomst. Wellicht was patiënt zelfs eerder zieker geworden zodra de antibiotica was gestart vanwege het vrijkomen van toxines van de groep A streptococcen.”

Dit is indekken in plaats van logica wat mij betreft. Tevens bestaan er ook speciale protocollen voor het gebruik van antibiotica in deze situaties. Hiervan dient men in een ziekenhuis op de hoogte te zijn.

Buiten het feit dat de verpleegkundige de familie belt maar de telefoon een geblokkeerd nummer weergeeft, heeft het ziekenhuis na de eerste reanimatie van patiënt totaal niks met de familie besproken. U bent overgegaan tot een operatie terwijl er al tekenen waren van o.a. celverval. De voortekenen waren slecht en u hebt de familie geen toestemming gevraagd voor de operatie. Patiënt is zoals u weet op de OK overleden. Het ziekenhuis heeft vanaf het begin tot het bittere einde achter de feiten aangelopen.

Zogenaamde nazorg.

 • Na het overlijden heeft het ziekenhuis meerdere malen telefonisch contact opgenomen. Buiten het feit dat dit heel erg snel na het overlijden en begraven van patiënt plaatsvond, is het ongepast om een mens op deze manier letterlijk te “overvallen.” Dit is ongepast en onethisch.
 • De klachtenfunctionaris heeft de familie er tevens nooit op gewezen dat zij een klacht hadden kunnen indienen en dat de klachtencommissie vervolgens naar de zaak had kunnen kijken. Dat de familie klachten hadden, hebben zij duidelijk aangegeven en besproken. De klachtenfunctionaris heeft verzuimd de familie op de gangbare procedure te wijzen.
 • Verder werd de familie ook benaderd voor een gesprek met de calamiteitencommissie (onder het motto van een lunchafspraak); gekker kun je het niet bedenken.
 • Eveneens is familie gebeld door de intensivist dr. W en ook daar heeft de familie een gesprek mee gehad. Van alle bovengenoemde gesprekken zijn door uw ziekenhuis geen verslagen gemaakt en/of nagezonden, maar wel door de familie genoteerd.

De zogenaamde nazorg van uw ziekenhuis was ver ondermaats en uitermate storend.

Ik verzoek u als Raad van Bestuur expliciet te erkennen dat er onzorgvuldig is gehandeld. Diverse ernstige tekortkomingen staan vast en patiënt heeft daar ernstige, in beginsel vermijdbare en nare gevolgen van moeten ondervinden, met de dood tot gevolg.

U, als Raad van Bestuur, geeft met dit voorbeeldgedrag een vrijbrief aan uw medewerkers om gedoogd totaal foutieve zorg te verlenen. Eveneens slaat de IGZ hier ook de plank mis: dit is een calamiteit en geen complicatie.

De rest van dit schrijven is uit privacyoverwegingen niet toegevoegd.

Naschrift

De familie wil benadrukken dat de IGZ een door een reeks fouten en nalatigheden een te laat gediagnosticeerde sepsis heeft ‘weggezet’als complicatie terwijl het een calamiteit betreft.Het ziekenhuis heeft n.a.v. bovenstaande brief en een gesprek, de calamiteit alsnog toegegeven en gepaste maatregelen genomen. Daardoor kan de familie verder met hun leven en het ziekenhuis verder met leren.

Zelf wil ik (GH) hieraan toevoegen dat de IGZ regelmatig haar werk niet goed doet en van calamiteiten complicaties maakt. In dit geval ben ik er samen met de familie en het ziekenhuis uitgekomen, maar ook dit is geen gouden regel. Te vaak moeten patienten en / of hun naasten echt jaren vechten, mede ook omdat de IGZ niet in staat lijkt te zijn om de patient centraal te stellen en haar werk optimaal te doen.

Gonda Hervaud / LV